Hur fungerar det!!!

Om ni undrar lite om bowling
så finns här ett litet dokument
som svenska bowlingförbundet gett ut. 

Det är ett pdf dokument som man kan ta del av.